Sök Bildelar

Sök begagnade delar till ditt fordon

Vi kontrollerar delarna kritiskt, därför kan vi garantera att delarna i lager är av god kvalitet. För att hålla hög kvalitet på vårt lager tar vi endast hand om de bästa delarna vid demontering.

Hos oss direkt

Ring till oss!
Falun: 023-25530 

Alternativt kom till vår butik.
Telefon 7-16 (Lunch 11.45-12.30)
Butik 12.30-16
Godsutlämning 7-16

Sök nationellt

Hittar du inte den del du söker i vårt lager?
Då kan du söka nationellt via Bildelsbasen och Blocket

Köpvillkor

Falu Bildemontering AB följer gällande lagstiftning vid distanshandel via internet. Alla priser är inkl. moms och totalpriset i kassan är inkl. frakt men inte eventuell faktureringsavgift.

Ångerrätt

Nedanstående information ges till dig som konsument i samband med ditt distansköp av begagnade bildelar. Du har som privatperson/konsument rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att ange något skäl. Observera att de här villkoren inte gäller för dig som i egenskap av näringsidkare köper varor på distans.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du mottagit din vara. Med detta menas då du som kund eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, tar varan i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du till oss som säljare av varan skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet.

Du ska skriva in ditt namn, din geografiska adress, ditt telefonnummer, eventuellt faxnummer och din e-postadress. Vi ser helst att du använder dig av Konsumentverkets standardiserade blankett vid ångerrätt: Konsumentverket ångerblankett.

I annat fall måste du komplettera med de uppgifter som finns i blanketten själv så att all nödvändig information finns med. Blanketten kan fyllas i och skickas via e-post. Ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten måste nå oss som säljare innan ångerfristen om 14 dagar löpt ut. Vi kan även komma att kräva en kopia på ditt kvitto för att du ska kunna ha möjlighet att nyttja din ångerrätt.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder).

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen sker dock inte tills vi fått tillbaka varan/varorna från dig. Varan/varorna ska skickas tillbaka utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet.

Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.

Om inte annat anges av säljaren kommer du få betala returfrakten och varan ska paketeras och återsändas till samma adress och på samma sätt som du mottog den. Du kommer alltså att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas till maximalt cirka 1.100 kronor.

Undersökning av varan

Som konsument har du rätt att undersöka varan för att se vad den har för egenskaper och funktion. Vi förbehåller oss rätten till ersättning för den värdeminskning som uppstår om du som konsument använder eller hanterar varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den.

Vi kommer då debitera dig ersättning i form värdeminskningsavdrag i samband med att du undersökt varan på ett mer långtgående sätt än vad som är nödvändigt för att undersöka den. Ett värdeminskningsavdrag på förhand kan dock ej fastställas utan kräver en enskild bedömning från fall till fall.

Undantag från ångerrätten

Ångerrätten gäller inte för avkodade varor som kodas in på ett fordon och på sådant sätt att varan sammanblandas med fordonet där en inkodning skett och där varorna (bildelen och aktuellt fordon) inte kan skiljas från varandra. Exempel på detta är varor där en avkodning inte är möjlig eller där arbetet med en avkodning av en sådan vara överstiger hela dess försäljningsvärde.

Defekt vara

Majoriteten av alla bildelar är kvalitetskontrollerade men säljs i ”befintligt skick”. Detta innebär att Falu Bildemontering AB inte ansvarar för så kallade slitagedelar som kan ingå i den köpta bildelen. Med slitagedelar avses exempelvis spännrullar, remmar, vattenpumpar, tändstift, bromsbelägg etc.

Falu Bildemontering AB ansvarar inte för fel som orsakats av felaktig montering. Bildelen ska monteras i enlighet med tillverkarens rekommendationer och/eller på ett fackmannamässigt sätt. För vissa reparationer krävs – enligt tillverkarens rekommendationer – att slitagedelar byts ut i samband med att bildelen monteras.

Att bildelen monteras i enlighet med tillverkarens rekommendationer innefattar även en skyldighet för dig att ta reda på vilka komponenter som enligt tillverkaren ska ersättas med nya. Vänd dig alltid till auktoriserad verkstad eller till biltillverkaren vid minsta tveksamhet avseende montering och vilka slitagedelar som ska bytas ut. Falu Bildemontering AB ansvarar inte för fel som orsakats av olyckshändelse, vanvård eller liknande efter tidpunkten för bildelens avlämnande.

Reklamation måste anmälas till oss senast 2 månader efter leverans, innan eventuellt åtgärdande påbörjas. Falu Bildemontering AB beordrar i varje enskilt fall vilken åtgärd som kan bli aktuell t ex. omleverans eller prisavdrag.

Generella garantier

Begagnade reservdelar

Begagnade reservdelar garanteras felfrihet vid leverans.

Säljaren svarar för fel som föreligger vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte om han kan göra sannolikt att reservdelsreklamationen beror på:

Som fel betraktas inte:

Reklamation och bytesrätt

Öppet köp tillämpas ej. Vid reklamation kontakta Falu Bildemontering först, delar i vilka ingrepp gjorts utan vårt medgivande återtages ej. Vid återlämnande inom 30 dagar från leveransdatum av ej defekta delar ges tillgodokvitto motsvarande varans pris alternativt 20% prisavdrag. Samtliga fraktkostnader debiteras.

Bytesrätt omfattar endast levererat material. Demonterings- och monteringskostnader betalas ej. Bytesrätt gäller samtliga delar 30 dagar från leveransdatum, undantaget begagnade och nya elektronikkomponenter samt nya och begagnade hembeställda varor. Varor under 200 kr inköpspris behandlas ej. För funktionsdugligheten för komponenter som medföljer motorer, som exempelvis koppling vattenpump, kamremmar, drivremmar / kedjor, insug, grenrör, fördelare, givare etc ansvaras ej.

Scroll to Top